logo europejski fundusz spolecznylogo kapital ludzki

Pasłęcki Ośrodek Kultury zaprasza chętnych chłopców i dziewczęta w wieku od 7 do 16 lat do wzięcia udziału w projekcie „Równaj kroku w rytm hip-hopu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem projektu jest wyjazd do miejscowości Stęszewsko k/ Poznania na trwający 10 dni obóz taneczny z dwoma profesjonalnymi choreografami hip-hopu oraz cykliczne  weekendowe warsztaty taneczne  prowadzone w roku szkolnym. Obóz będzie realizowany w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Wrzos”. Atrakcją wyjazdu jest wizyta w poznańskiej szkole tańca Sławomira Wegnera „Beezona”- pierwszego b-boya w Polsce.

Projekt adresowany jest do 45 osób stanowiących : 20-sto osobową grupę zaawansowaną (młodzież z projektu „Taniec- sposób na życie”) oraz 25- cio osobową grupę początkującą.

Projekt będzie realizowany w terminie od 1-06-2013 do 31-12-2013,

Nabór do każdej z grup odbędzie się w/g następujących kryteriów:

- GRUPA POCZĄTKUJĄCA

- miejsce zamieszkania (pierwszeństwo mają osoby zamieszkałe Ne terenie gminy   Pasłęk)

- predyspozycje taneczne , oceniane na podstawie przesłuchania tanecznego,

- niski statut materialny (dochód przypadający na 1 członka rodziny)

-GRUPA ZAAWANSOWANA

- frekwencja na zajęciach projektu „Taniec- sposób na życie”

- postęp umiejętności tanecznych (ocena instruktora)

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenie się , w celu przesłuchania tanecznego i wypełnienia ankiety rekrutacyjnej ,do Pasłęckiego Ośrodka Kultury (sala 13), w dniu  5-07-2013 r. o godz. 12.00

Szczegółowe informacje udzielane są również telefonicznie 501-680-592

Ogłoszenie o naborze kandydatów do realizacji projektu  „ Równaj kroku w rytm hip-hopu” współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Priorytet IX. Działanie 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

Pasłęcki Ośrodek Kultury zaprasza specjalistów i firmy do realizacji działań  przewidzianych w projekcie. Nabór dotyczy:

  1. Koordynatora projektu.

Czas realizacji projektu : od 1-06-2013 do 31-12-2013. Realizacja projektu będzie przebiegać w dwóch etapach. ETAP I ( 1-06-2013 do 31-12-2013) : rekrutacja do projektu , organizacja obozu tanecznego w Stęszewku w dniach od 12-08-2013 do 21-08-2013.

ETAP II (1-09-2013 do 31-12- 2013) weekendowe stacjonarne  warsztaty taneczne w Pasłęku.

Miejsce realizacji projektu: Ośrodek Szkoleniowo- Wypoczynkowy „Wrzos „ Stęszewsko 62-010 Pobiedziska. ,Pasłęcki Ośrodek Kultury 14-400 Pasłęk Pl. Św. Wojciecha 5

       Forma i czas zatrudnienia : umowa zlecenie

        SZCZEGÓŁOWE ZAPYTANIE OFERTOWE ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU:

„ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1”

  1. Firmy transportowej, dysponującej autobusem do przewozu uczestników :

Przedmiot zamówienia: Przewóz uczestników projektu z Pasłęka do Stęszewka k/ Pobiedzisk              i z powrotem ze Stęszewka do Pasłęka., autobusem  liczącym 51 miejsc pasażerskich z klimatyzacją , rozsuwanymi siedzeniami, telewizorem z odtwarzaczem DVD.

Czas realizacji zamówienia: 12-08-2013 do 21-08-2013

Wybór oferty: za najlepszą ofertę zostanie uznana najniższa cena i dopełnienie opisanych warunków.

SZCZEGÓŁOWE ZAPYTANIE OFERTOWE ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU:

„ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2”

  1. Instruktorów tańca do przeprowadzenia warsztatów tanecznych:

Przedmiot zamówienia: Warsztaty taneczne przeprowadzone przez 2 instruktorów w stylach : hip-hop / house

Czas i wymiar godz. realizowanego zamówienia : Każdy z instruktorów przeprowadzi 40 h warsztatów w dwóch etapach . ETAP I: przeprowadzenie warsztatów tanecznych na obozie w Stęszewku w wymiarze 20h w terminie od 12-08-2013 do 21-08-2013, w dwóch grupach wiekowych (7-11 lat i 12-16 lat),po 10h dla każdej grupy. ETAP II : Weekendowe  co miesięczne warsztaty stacjonarne, przeprowadzone w Pasłęckim Ośrodku Kultury , w terminie od 1-09-2013 do 31-12-2013 , w wymiarze 20 h łącznie, w dwóch grupach po 10h dla każdej grupy.

SZCZEGÓŁOWE ZAPYTANIE OFERTOWE ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU :

„ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3”

  1. Wychowawcy kolonijnego

Przedmiot zamówienia : wykonywanie działań opiekuńczo-wychowawczych na obozie tanecznym w Poroninie

Termin realizacji zamówienia: Od 12-08-2013 do 21-08-2013.

Forma zatrudnienia : umowa zlecenie

SZCZEGÓŁOWE ZAPYTANIE OFERTOWE ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU:

„ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4”

      

    5. Usługi wykonania zdjęć, kroniki zdjęciowej i prezentacji multimedialnej

      Przedmiot zamówienia: wykonanie zdjęć , kroniki zdjęciowej i prezentacji multimedialnej z poszczególnych zadań projektu

      Termin realizacji zamówienia: 12-07-2013- do 31-07-2013

      Forma zatrudnienia: umowa o dzieło

      SZCZEGÓŁOWE ZAPYTANIE OFERTOWE ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU:

„ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5”

     

Regulamin uczestnictwa w projekcie