Pasłęcki Ośrodek Kultury zrealizował projekt pn."CYFROWA PLASTYKA". Celem projektu jest wzrost dostępności do innowacyjnej kultury oraz poprawa stanu infrastruktury kultury zwiększającej dostęp do oferty kulturalnej podnosząc jej atrakcyjność. Wdrażanie nowoczesnych cyfrowych technologii, wzmocnienie działalności o charakterze ponadregionalnym poprzez zakup komputerów do realizacji nowatorskich zajęć plastycznych, wzbogacenie programu działalności kulturalnej i edukacji artystycznej Pasłęckiego Ośrodka Kultury.

Projekt przybliżył mieszkańców naszej gminy do cyfryzacji i innowacji kulturalnych, otworzył bardzo szerokie możliwości prowadzenia edukacji plastyczno-graficznej dla dzieci i młodzieży na wysokim poziomie i zapewnił optymalne warunki naszej działalności. Realizacja zadania pozwoliła na systematyczne prowadzenie zajęć plastycznych na wysokim poziomie z zakresu grafiki komputerowej, stworzyła dodatkowe profesjonalne warunki edukacyjne dzieciom i młodzieży naszej gminy, które zaowocują w przyszłości. Zajęcia prowadzone były pod opieką profesjonalnego instruktora (plastyka-grafika). Projekt obejmuje stworzenie profesjonalnej pracowni komputerowej poprzez zakup dwóch jednostek komputerowych z profesjonalnym oprogramowaniem graficznym, dwa tablety graficzne oraz laserową drukarkę.

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego"

Nazwa zadania: CYFROWA PLASTYKA

MKiDN kolortablica fundusze 60 40 1 1 s