Noworoczny Konkurs Muzyczny

konkuts muzyczny sSerdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Noworocznym Konkursie Muzycznym!

 

 

Regulamin Noworocznego Konkursu Muzycznego

w Pasłęku

04 styczeń 2021r.

 

 1. ORGANIZATOR KONKURSU: Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku

 2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:

 1. Konkurs przeprowadzany jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 2. W konkursie udział mogą brać instrumentaliści, wokaliści, których zadaniem jest zaśpiewanie 2 piosenek (korzystając z akompaniamentu instrumentalnego lub podkładu muzycznego) oraz wykonanie amatorskich nagrań (audio-video), a następnie wysłanie na adres mailowy podany w regulaminie.

 3. Uczestnicy występują w następujących kategoriach :

Kat. I - Szkoły Podstawowe klasy I-III

Kat. II - Szkoły Podstawowe klasy IV-VI

Kat. III - Szkoły Podstawowe klasy VII-VIII

Kat. IV - Szkoły Ponadpodstawowe

 1. ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Przedmiotem konkursu są nagrania piosenek wykonanych samodzielnie.

 2. Uczestnik zobowiązany jest do przygotowania dwóch piosenek z dowolnego repertuaru, których łączny czas trwania nie przekroczy 10 minut.

 3. Od 04 do 17 stycznia 2021r. należy przesłać nagrania zgłoszonych do konkursu piosenek w formie filmu nagranego (telefonem, kamerką itp., jakość nagrania nie będzie brana pod uwagę) na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 795 587 345

 4. Uczestników niepełnoletnich zgłaszają ich rodzice lub instytucje (np. domy kultury, szkoły itp.). W przypadku osób pełnoletnich – zgłoszenia mogą również dokonać instytucje (np.: domy kultury, szkoły).

 5. Wykonania oceniać będzie profesjonalne jury i spośród nadesłanych filmów wybierze laureatów oraz osoby wyróżnione.

 6. Finał konkursu – w dniu 25 stycznia 2021r. Na stronie internetowej www.pokpaslek.pl zostanie opublikowany protokół z obrad jury zawierający dane osobowe laureatów oraz osób wyróżnionych, w zakresie imienia, nazwiska, wieku oraz miejsca zamieszkania.

 7. Wyłonione w ramach obrad występy zostaną opublikowane na stronie internetowej www.pokpaslek.pl

i portalu „facebookowym” POK.

 1. Nagrody i dyplomy dla laureatów wszystkich kategorii zostaną wysłane pocztą.

 1. KRYTERIA OCEN:

 1. Jury oceniać będzie:

- warunki głosowe

- dobór repertuaru do wieku

- interpretację utworów

- ogólny wyraz artystyczny

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie nagrania na różnych polach eksploatacji.

 2. Podpisane i zeskanowane zgody wraz z formularzem zgłoszeniowym, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, wysyłamy na adres e-mail: muzyk@pokpaslek.pl, w temacie maila wpisując: NOWOROCZNY KONKURS MUZYCZNY 2021”. W treści emaila należy wpisać imię i nazwisko uczestnika.

 3. W razie pytań i niejasności zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu: 55 248 31 21 lub 795 587 345

 

 1. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Pasłęcki Ośrodek Kultury.

 2. Dane osobowe Uczestników oraz rodziców/ opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu:

  1. Zorganizowania Noworocznego Konkursu Muzycznego

W tym przypadku podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes organizatora, którym jest przeprowadzenie konkursu, obejmujące działania takie, jak gromadzenie nagrań konkursowych, ocena i wyłonienie zwycięzcy oraz wysyłka nagród. Podanie danych w tym przypadku jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  1. Publikacji danych osobowych na stronie www oraz portalach społecznościowych

W celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i informacyjnych organizator opublikuje dane osobowe, w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska laureatów oraz osób wyróżnionych w konkursie. Postawą prawną przetwarzania jest wyrażenie przez Uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych zgody a podanie danych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Uczestnikom oraz rodzicom/ opiekunom prawnym przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego organizator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane będą przetwarzane przez co najmniej 5 lat liczone od końca roku obrachunkowego, którego dotyczy dana czynność księgowa – zgodnie z ustawą o rachunkowości z zachowaniem zasad archiwizacji dokumentacji wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 

 

 1. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz i w imieniu organizatora danych osobowych, takim jak:

 • dostawcy oprogramowania w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania,

 • podmiotom publicznym w ramach w ramach zwartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa,

 • każdej osobie, która zapozna się ze zdjęciem lub zapisem filmowym, w przypadku gdy dane są publikowane w przestrzeni publicznej.

W przypadku publikacji wizerunku na profilu Facebook dane osobowe będą przetwarzane w krajach, mogących nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony danych osobowych, np. w USA lub innych krajach, w których Facebook ma swoje serwery przetwarzające dane. Dane osobowe mogą być przeglądane i gromadzone przez amerykańskie służby (NSA, FBI, CIA), a właściciele danych nie mają możliwości dostępu do sądowych środków prawnych w celu obrony przeciwko przetwarzaniu danych osobowych przez te służby.

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikom oraz rodzicom/ opiekunom prawnym przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także usunięcia w granicach dozwolonych prawem. Przysługuje również prawo do przenoszenia danych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego w prawnie uzasadnionym interesie organizatora.

 2. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Uczestnicy oraz rodzice/ opiekunowie prawni mają prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres organizatora:

 

Pasłęcki Ośrodek Kultury

pl. św. Wojciecha 5

14-400 Pasłęk

Tel.55 248 31 21

 

Pliki do pobrania:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy