Konkurs plastyczny z okazji 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

polska narodowaPasłęcki Ośrodek Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym z okazji 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości w trzech kategoriach wiekowych zakończony wystawą w Galerii POK

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

z okazji 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

 

1. Organizator:

- Pasłęcki Ośrodek Kultury.

2. Cele konkursu:

- popularyzacja wiedzy o 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę,

- rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej,

- przybliżenie piękna i bogactwa ziemi ojczystej.

3. Tematyka konkursu:

- „100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę w oczach dzieci i młodzieży” - interpretacja tematu Konkursu jest dowolna i zależna od woli osoby wykonującej.

4. Warunki uczestnictwa:

- udział w Konkursie mogą brać dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat:

I kategoria wiek od 7 do 9 lat

II kategoria wiek od 10 do 12 lat

III kategoria wiek od 13 do 15 lat

IV kategoria wiek od 16 do 19 lat

- nie dopuszcza się prac grupowych,

- każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną,

- technika dowolna np. kredka, pastele, akwarele, farby, ołówek. Dozwolone są również kolaże, wydzieranki, wyklejanki (bez grafik komputerowych oraz prac wykonanych z materiałów sypkich i spożywczych). Praca powinna zostać wykonana z pełnym zakomponowaniem tła.

- format prac: A4, prace o nieregulaminowych wymiarach nie będą oceniane,

- prace rolowane, składane nie będą brane pod uwagę,

- nie należy oprawiać prac,

- praca musi być opisana według karty zgłoszeniowej będącej załącznikiem do Regulaminu,

- wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przykleić na odwrocie pracy konkursowej, brak karty zgłoszeniowej jest równoznaczny z wykluczeniem z Konkursu,

5. Terminarz:

- prace należy składać w terminie do dnia 30.09.2018 r. do sekretariatu Pasłęckiego Ośrodka Kultury, Plac św. Wojciecha 5, 14- 400 Pasłęk,

- decyduje data dostarczenia do siedziby Organizatora,

- efektem konkursu będzie wystawa prac w Galerii POK w listopadzie 2018 r., podczas której odbędzie się podsumowanie konkursu i rozdanie nagród,

- Organizator zastrzega sobie prawo wyboru prac na wystawę,

- odbieranie prac będzie możliwe przez cały miesiąc grudzień 2018 r.

6. Nagrody:

- oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora,

- za główne kryterium oceny przyjmuje się zgodność z tematem konkursu, jakość wykonania, twórcze i oryginalne podejście do tematu Konkursu, estetyka prac oraz poziom artystyczny,

- obrady Komisji odbędą się nie później niż do 31.10.2018 r.

- decyzje Komisji są ostateczne,

- Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych oraz dyplomów

- lista nagrodzonych uczestników zostanie opublikowana na stronie www.pokpaslek.pl

- informacja o dokładnym terminie wystawy i wręczenia nagród zostanie podana po rozstrzygnięciu Konkursu na stronie internetowej Organizatora www.pokpaslek.pl

7. Informacje dodatkowe:

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

- Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich,

- udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora do celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu,

- Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.pokpaslek.pl

8. Załączniki: Regulamin oraz karta zgłoszenia do wypełnienia

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 515 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj

Licznik odwiedzin

Dziś 45

Miesiąc 1548

Od początku 2405898