Koncert Noworoczny 23.01.23W niedzielny wieczór (22.01.2023) po raz siódmy poznaliśmy laureatów nagrody Pasłęckie Wydarzenie Roku 2022. Nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach. Całość uświetnił Koncert Noworoczny w wykonaniu Katarzyny Zawady, który został nagrodzony długimi owacjami na stojąco.

Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo przygotowanej przez sekcję filmową POK - Barbarę Nowak oraz Jerzego Miąskowskiego: https://www.youtube.com/watch?v=qsNOIeHxZ5Q oraz https://www.youtube.com/watch?v=HtPT6KuHwuU

 

Kapituła Nagrody wskazała Burmistrzowi Pasłęka do nagrodzenia 5 wydarzeń w 3 kategoriach.

Laureatami nagrody w poszczególnych kategoriach zostali:

 

W kategorii sport statuetkę z rąk burmistrza Pasłęka dr Wiesława Śniecikowskiego odebrał Adam Ochnik.

Pan Adam Ochnik jest absolwentem Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych

w Pasłęku, gdzie w 2019 roku rozpoczął regularne treningi lekkoatletyczne pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego Roberta Koszyka. W 2019 r. roku został również zawodnikiem KS „Polonia” Pasłęk.

We wskazanym okresie zdobywał medale imprez sportowych zaczynając od rangi powiatowej, potem wojewódzkiej, aż do zawodów rangi Mistrzostw Polski. W trakcie 4 lat zdobył łącznie 6 medali imprez sportowych na szczeblu centralnym, a wyniki sportowe w 2021 roku zaowocowały powołaniem jego osoby do Kadry Narodowej PZLA, której aktualnie jest członkiem.

Wśród sukcesów Pana Adama Ochnika w roku 2022 i 2021 uzasadniających przyznanie mu nagrody Pasłęckie Wydarzenie Roku 2022 można wymienić m.in.:

-  I miejsce Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS U23 w biegach przełajowych (2022),

-  IV miejsce Mistrzostw Polski U23 w biegu na 3000 m z przeszkodami (2022),

-  VI miejsce Mistrzostw Polski Seniorów w biegu na 3000m z przeszkodami (2022),

-  IV miejsce Mistrzostw Polski U23 w biegach przełajowych (2022).

-  II miejsce Mistrzostw Polski U20 w biegu na 2000m z przeszkodami (2021),

-  I miejsce Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS U20 w biegach przełajowych (2021),

-  IV miejsce Mistrzostw Polski U20 w biegu na 5000 m (2021),

-  IV miejsce Mistrzostw Polski U20 w biegach przełajowych (2021),

W roku 2022 Pana Adam Ochnik uzyskał rekord życiowy w biegu na 3000 m z przeszkodami (9.01.27) i tym samym wypełnił normę wynikową na I klasę sportową oraz został powołany do Kadry Narodowej PZLA w sezonie 2023. 

 

W kategorii przedsiębiorczość nagrodę otrzymało wydarzenie: Oddanie do użytku farmy wiatrowej „Kąty”. Nagrodę odebrał przedstawiciel firmy „Baltic Green” Pan Wojciech Lusiński.
 

W roku 2022 firma Baltic Green I Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (inwestor) zakończyła realizację inwestycji i oddała do użytkowania Farmę Wiatrową „Kąty” o łącznej mocy 35,2 MW.

W ramach realizacji przedsięwzięcia inwestor wybudował 16 nowoczesnych turbin wiatrowych o mocy 2,2 MW, zlokalizowanych na terenach rolnych objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Pasłęk, przewidzianym dla lokalizacji elektrowni wiatrowych, wraz z obiektami towarzyszącymi infrastruktury technicznej, tj. drogami dojazdowymi, elektroenergetycznymi liniami średniego i wysokiego napięcia wraz ze światłowodem, stacją transformatorową GPZ 110kV i innymi elementami infrastruktury towarzyszącej.

Farma wiatrowa „Kąty” została podzielona na trzy sekcje. W obrębach: Sakówko, Krosno, Nowa Wieś powstało 7 wiatraków, w obrębach: Krasin, Rydzówka – 4, a w obrębach: Majki, Gryżyna i Zielonka Pasłęcka – 5. Głównym elementem wytwórczym prądu z wiatru są tam turbiny wiatrowe na wolnostojących wieżach o wysokości 120 m.

Koszt całej inwestycji łącznie z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi wyniósł ponad 250 mln zł. Jest to, oprócz budowy drogi S7, największa inwestycja zrealizowana dotychczas na terenie gminy Pasłęk i dlatego można ją ocenić jako jedno z największych wydarzeń gospodarczych w całej historii gminy.

Produkowana przez generatory wiatrowe czysta energia z odnawialnych źródeł i związane z tym ograniczenie emisji dwutlenku węgla do środowiska służy nie tylko mieszkańcom gminy Pasłęk, ale ma duże znaczenie w skali całego województwa i północnej Polski.

Wartym podkreślenia jest również fakt, że wszystkie nowo wybudowane oraz wyremontowane drogi dojazdowe i technologiczne służą mieszkańcom gminy Pasłęk, poprawiając w istotny sposób warunki komunikacji między poszczególnymi miejscowościami w obrębie lokalizacji farm wiatrowych oraz warunki korzystania z nieruchomości przy nich położonych.

Ponadto lokalizacja farm wiatrowych wpłynęła na poprawę warunków funkcjonowania gospodarstw rolnych na tym terenie m.in. poprzez zrealizowanie nowych dróg dojazdowych na terenach wiejskich, poprawę stanu technicznego części już istniejących dróg, a także poprawę dochodowości gospodarstw, w tym poprzez uzyskanie dodatkowych środków finansowych z dzierżaw gruntów pod elektrownie wiatrowe oraz ze służebności gruntowej pod drogi wewnętrzne oraz sieć elektroenergetyczną.

Ważną korzyścią z lokalizacji farm wiatrowych dla całej pasłęckiej społeczności są podatki. Corocznie będą zasilały one budżet gminny, wpływając znacząco na rozwój społeczno-gospodarczy gminy Pasłęk w najbliższych dziesięcioleciach.

Baltic Green I od przeszło 10 lat wspiera gminę Pasłęk. Jest podmiotem społecznie odpowiedzialnym, angażującym się we wsparcie inicjatyw lokalnej społeczności w różnych obszarach. W ubiegłym roku inwestor był głównym sponsorem obchodów jubileuszowych 725 lecia praw miejskich Pasłęka. Ponadto systematycznie wspiera działalność kulturalno-oświatową, edukacyjną, sportową oraz związaną z ochroną środowiska. Warto wspomnieć, że spółka w porozumieniu z gminą Pasłęk sfinansowała budowę oraz remonty wielu odcinków dróg niezwiązanych bezpośrednio z inwestycją, podnosząc komfort przejazdów lokalnym mieszkańcom.

Baltic Green I nieustannie inwestuje w gminie Pasłęk w obszarze odnawialnych źródeł energii. Strategia spółki pozwala uznać ją za solidnego partnera biznesowego pasłęckiej społeczności na wiele kolejnych lat.

 

Druga nagroda w kategorii przedsiębiorczość została przyznana za wydarzenie: Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Spółki z o.o. „Biofeed”. Nagrodę odebrał Prezes Zarządu Spółki z o.o. „Biofeed” Pan Krzysztof Więczkowski.

Firma BIOFEED nieustannie rozwija się, poszukuje nowych receptur, dlatego zainwestowała około 40 mln zł na budowę nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego w Pasłęku. Składy wszystkich produktów są opracowywane przez najlepszych specjalistów, technologów żywienia oraz lekarzy weterynarii, którzy do pracy wykorzystują najnowszą inwestycję firmy. Dzięki nowoczesnemu laboratorium możliwe jest przeprowadzanie innowacyjnych badań, między innymi dotyczących żywienia zwierząt przy użyciu roślin strączkowych, ziół oraz tzw. superfoods.

Spółka pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach programu pod nazwą: Wsparcie inwestycji w przetwarzaniu produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. Dotacja umożliwiła otwarcie ośrodka, który opracowuje nowatorskie w skali Europy rozwiązania z dziedziny żywienia zwierząt. Spółka szuka również rozwiązań w celu pozyskania nowych źródeł białka na skalę produkcyjną. Przewiduje się, że w najbliższym czasie działalność Centrum Badawczo-Rozwojowego pozytywnie wpłynie na rozwój całego regionu. Zyskają przede wszystkim rolnicy, lokalne firmy, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa przejmując rolę dostawców usług i surowców.

 

Nagrodę w kategorii kultura odebrała Kapela Sztama za 30-lecie swojej działalności. Nagrodę odebrali członkowie zespołu: pan Wiesław Nasiadko Kierownik Kapeli Sztama, pan Jerzy Mudry, pan Zbigniew Szutkowski, pan Henryk Dąbrowski, pan Jan Nowak, pan Witold Kosiorek.
 
 
W roku 2022 Kapela „SZTAMA” obchodziła jubileusz 30-lecia swojej działalności.

Kapela „SZTAMA” została założona w 1992 r. przez Władysława Króla w Jelonkach. Jej skład jest niezmienny od 15 lat. Od 2005 r. kapela występuje w 6 osobowym składzie pod egidą Pasłęckiego Ośrodka Kultury. Kapela „SZTAMA” posiada w swoim repertuarze przede wszystkim utwory własnej kompozycji i według własnych opracowań muzycznych. Kapela uczestniczy od wielu lat w różnych uroczystościach na terenie Pasłęka, ale także bierze udział w festiwalach, imprezach masowych i przeglądach regionalnych i ogólnopolskich.

            Wśród ostatnich występów Kapeli „SZTAMA” można wymienić m.in. udział w:

 • XIX Ogólnopolskim Zlocie Kapel Podwórkowych w Parczewie oraz w Piotrkowie Trybunalskim
 • Wielkanocnych Jarmarkach,
 • elbląskim „Lecie w formie”,
 • Gali Wolontariatu w Pasłęku,
 • Koncercie Charytatywnym dla pogorzelców z Pólka,
 • Dożynkach Gminnych,
 • Jubileuszu 725lecia Pasłęka.

Kapelę „Sztama” tworzą ludzie, którzy umiłowali muzykę, ludzie którzy z wielką pasją
i głębokim zaangażowaniem uczestniczą w pracy kapeli.

Kapelę „SZTAMA” tworzą:

Jerzy Mudry – skrzypce,

Zbigniew Szutkowski – banjo,

Henryk Dąbrowski – akordeon,

Jan Nowak – wokal, gitara,

Witold Kosiorek – wokal, instrumenty perkusyjne,

Wiesław Nasiadko - gitara basowa, kierownik kapeli.

Za swoją działalność kulturalną Kapela „SZTAMA” w 2007 roku otrzymała dyplom uznania od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za swoją bezinteresowną, sumienną pracę na rzecz krzewienia kultury.

 

 

Drugą nagrodę w kategorii kultura odebrał Zespół Folklorystyczny "Pasłęczanie" za 40-lecie swojej działalności. Nagrodę odebrali reprezentanci Zespołu: pani Edyta Godzieba Kierownik Zespołu, pan Adam Godzieba, pani Jolanta Bartoszewicz, pan Benedykt Romanowski, pani Maria Robak.

 

W 2022 r. Zespół Folklorystyczny „PASŁĘCZANIE” obchodził jubileusz 40-lecia swojej działalności.

Zespół Folklorystyczny PASŁĘCZANIE działa od 1982 roku przy Pasłęckim Ośrodku Kultury. Zespół ukształtował się spośród członków Klubu Seniora „Złoty Kłos” i przyjął pierwotnie nazwę „Dziad i Baba”, która została zmieniona w 2005 roku na obecną nazwę „Zespół Folklorystyczny PASŁĘCZANIE”. Założycielką i długoletnim kierownikiem artystycznym zespołu była ś.p. Krystyna Akmin. W latach 1997-2004 kierownikiem zespołu był Adam Godzieba, a od 2004 r do chwili obecnej jest kierownikiem muzycznym kapeli „Pasłęczanie”. Od 2004 r. zespołem kieruje Pani Edyta Godzieba. Zespół tworzy obecnie 20 członków w tym czteroosobowa kapela.

Pasłęk nie posiada własnej tradycji kultury ludowej, inaczej niż Warmia i Mazury. Dlatego zespół w swoim programie korzysta z bogactwa kultury warmińskiej – strojów, pieśni, tańców i obyczajów. Stara się ją ukazywać w możliwie czystej, nieskażonej formie.

W swoim repertuarze posiada nie tylko folklor Warmii i Mazur, ale także z różnych regionów Polski m.in. : podlaskiego, kurpiowskiego, mazowieckiego, lubelskiego, rzeszowskiego, śląskiego, opolskiego, krakowskiego- także posiada stroje krakowskie oraz warmińskie.

Zespół „PASŁĘCZANIE” w czasie swojej wieloletniej działalności wystąpił w niezliczonej liczbie koncertów podczas przeróżnych okazji – od świąt państwowych, festynów, dożynek,

jubileuszy – po koncerty w przedszkolach. Zespół uczestniczył w wielu przeglądach regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich, na których zdobywał liczne nagrody
i wyróżnienia. Zespół koncertował w Niemczech, Rosji i Litwie.

Wśród największych sukcesów zespołu można wymienić:

 • I Miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskiego Ruchu Seniorów w Elblągu w latach: 1998, 2000, 2002 oraz 2004,
 • II miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniora w Bydgoszczy w 1998 roku,
 • nagrody i wyróżnienia w Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów w Bydgoszczy w latach 2000 -2016 ,
 • I miejsce w Warmińskich Prezentacjach Ludowych o Laur Najstarszego Dzwonu na Warmii w roku 2001,
 • II miejsce w Regionalnych Prezentacjach Artystycznych Zespołów Miejskich w Sztumie
  w 2007 roku,
 • wyróżnienie w Artystycznym Ruchu Seniorów w Bydgoszczy w 2008 roku,
 • Grand Prix w XXXV Regionalnych Prezentacjach Artystycznych Zespołów Wiejskich
  w Sztumie w 2009 roku,
 • udział w IV Ogólnopolskich Spotkaniach Kapel i Zespołów Ludowych w Kwidzynie w 2009 roku,
 • III miejsce w IV Regionalnym Festiwalu Folkloru w Przezmarku w 2012 roku,
 • Nagroda Wójta Gminy w I Regionalnym Festiwalu Folkloru w Przezmarku w 2009 roku,
 • II miejsce w II Regionalnym Festiwalu Folkloru w Przezmarku w 2010 roku,
 • udział w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach
  w 2012 roku,
 • Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego latach: 2003, 2004, 2010,
 • Nagroda Starosty Powiatu Olsztyńskiego w 2011 r.,
 • nagroda firmy Oriflame – w ramach Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach w 2010 roku,
 • nagroda pieniężna w ramach XV Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS 2012” w Bydgoszczy w 2012 roku,
 • udział w programie „Akcja lato” TVP Olsztyn w 2013 roku,
 • nagrania dotyczące 40lecia działalności Zespołu Folklorystycznego Pasłęczanie dla TVP Olsztyn w 2022 roku,
 • nagrania dla Radia Olsztyn,
 • wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Orzyszu w 2014 roku,
 • II miejsce na Festiwalu „Spotkanie z Folklorem” w Szałkowie w 2015 roku,
 • Nagroda Publiczności na Festiwalu „Spotkanie z Folklorem” w Szałkowie w 2017 roku,
 • wyróżnienie w 17 Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniorów „ARS 2016” we Włocławku w 2016 roku,
 • I miejsce w I Morąskim Przeglądzie Form Folklorystycznych „Haneczka 2017” w 2017 roku,
 • wyróżnienie w ramach XXXV Jubileuszowego Przeglądu w Jezioranach w 2019 roku,
 • 1 miejsce w XVI Ogólnopolskich Spotkaniach Kapel i Zespołów Ludowych "Folklor
  i Biesiada" w Kwidzynie w 2022 roku.

Wielu z członków zespołu folklorystycznego „PASŁĘCZANIE” za swoją działalność artystyczną otrzymało nadawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego honorową odznakę „Zasłużony dla kultury Polskiej”.

 
 
Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23Koncert Noworoczny 23.01.23