nowygg sSerdecznie zapraszamy do zapisywania się do sekcji POK Dance. Zapewniamy rozwój pod okiem wykwalifikowanej kadry dyplomowanych instruktorów, występ na corocznej Gali Tanecznej w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, udział w turniejach tanecznych, warsztaty oraz obozy taneczne podczas ferii zimowych i wakacji, a także lekcje indywidualne.
 
Od 8 września zaczynają się zajęcia, dla osób kontynuujących naukę tańca.
 
Zajęcia odbywają się w trzech grupach:
- Rytmika: wtorki i czwartki godz. 16:15 - 17:00,
- Taniec współczesny z elementami gimnastyki artystycznej: wtorki i czwartki godz. 17:00 - 18:00,
- Taniec współczesny/modern jazz: wtorki i czwartki godz. 18:00 - 19:00.
 
 
Od października rozpoczynają się nowe nabory. Zapisz się już teraz!

 

 
 

REGULAMIN ZAJĘĆ PODCZAS COVID 19

1. Zajęcia odbywać się będą z zachowaniem odpowiedniego dystansu między uczestnikami oraz uczestnikami a instruktorem (rezygnujemy z wszelkich uprzejmości: powitania, podawania rąk, wchodzenia w bezpośredni kontakt z innymi itp.)

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczetników zajęć do/z filii POK zobowiązani są zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników POK oraz innych uczestników i ich rodziców. Rodzice uczulają dzieci na respektowanie zasad wyznaczonych przez trenera (wytyczona przestrzeń do ćwiczeń na sali tanecznej oraz poza nią – toalety, korytarze itp.). Umożliwienie prowadzenia zajęć ruchowych (w tych artystycznych) i tych z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w obiektach zamkniętych, gdzie na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m2.

2. Na terenie POK obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki w czasie, gdy nie uczestniczy się aktywnie w zajęciach tanecznych.

3. Uczestnicy zobowiązują się do dezynfekcji rąk przy wchodzeniu oraz wychodzeniu z obiektu (środki dezynfekcyjne są udostępnione).
Rodzice mają obowiązek wdrożenia dzieci w ogólne zasady higieny (regularne mycie rąk wodą z mydłem, unikanie dotykania twarzy rękoma, zasłanianie twarzy podczas kichania)

4. Między zajęciami ustalone są 15 minutowe przerwy, tak aby ograniczyć kontakt między uczestnikami poszczególnych grup. POK zastrzega sobie możliwość przesuwania godzin rozpoczęcia zajęć o czas niezbędny do przeprowadzenia prac dezynfekcyjnych między zajęciami.
Uczestnik zobowiązuje się przybywać punktualnie o wyznaczonej godzinie i opuszczać obiekt po zakończeniu zajęć. W związku z tym nie ma możliwości oczekiwania na swoje zajęcia i pozostawania po nich bez uzasadnienia
.

5. Uczestnicy przychodzą na zajęcia przygotowani pod kątem stroju dostosowanego do zajęć, przygotowani jedynie do zmiany obuwia na obuwie treningowe. Odzież i obuwie pozostawiane jest w wyznaczonym miejscu.

6. Zobowiązuje się uczestników do korzystania z obiektu tylko i wyłącznie, jeżeli nie mają objawów suchego kaszlu, duszności, temperatury powyżej 37,5 stopnia Celsjusza w związku z czym obecność na zajęciach jest jednoznaczna z oświadczeniem stanu zdrowia:

Uczestnik/ rodzic uczestnika oświadcza, iż ani on, ani najbliżsi domownicy nie wykazują objawów chorobowych: suchego kaszlu, duszności, temperatury powyżej 37,5 stopnia Celsjusza.


Rodzic/opiekun oświadcza, że dziecko przyprowadzane/odbierane jest przez osobę zdrową, która nie miała kontaktu z osobą na kwarantannie lub z podejrzeniem zachorowania.

Prosimy jednak uczestników o rozwagę i nieuczestniczenie w zajęciach, jeśli wykazujecie objawy choćby niewielkiego przeziębienia, czy kataru

 
 
Relacje video grup tanecznych występujących podczas Gali Centrum Tańca Cadmans w Teatrze im. A. Sewruka w Elblągu: