3 CZERWCA BR. - XXX LECIE ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W PASŁĘKU

75.jpgSzkoła założona została w 1975 r. Obecnie jej dyrektorem jest pan Marian Matuszczak. Na zaproszenie Pana Dyrektora zespół C-LEX wziął udział w programie rozrywkowym przygotowanym razem z młodzieżą uczęszczającą do tej szkoły, który zawierał wspomnienia z życia szkoły, jej absolwentów oraz z jej obecnej działalności.