WARSZTATY MUZYCZNO-INSTRUMENTALNE

38.jpgDnia 01.02.2006 r. odbyły się warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży w ramach programu „Ferius Play”. Dzieci rozpoznawały podstawowe instrumenty muzyczne, uczyły się dzielić je na rodzaje, a także uczyły się odróżniać gatunki i niektóre style muzyczne. Mogły również praktycznie zobaczyć jak można nagrywać muzykę i śpiew. Uczestnicy zajęć podzieleni na 4 grupy po 6 osób mieli za zadanie stworzyć zespół i zaprezentować się przed kolegami, którzy oceniali aplauzem swoich konkurentów. Po ocenie wszystkich grup każdy indywidualnie otrzymał wpis z punktami do dalszych konkursów. Na zakończenie ferii zostaną wręczone główne nagrody indywidualne za największą liczbę uzyskanych punktów we wszystkich kategoriach.