zzzz sZe względu na duże zainteresowanie wydarzeniem, serdecznie zapraszamy dnia 26 września o godz. 18:00 oraz 29 września o godz. 11:00 do sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury na dodatkowy spektakl! Szczególnie zapraszamy uczniów szkół, dla których będzie to niesamowita możliwość poznania szkolnej lektury.
 
Reżyseria, opracowanie muzyczne: Marcin Tomasik
 
 
Asystent reżysera: Lucyna Hulanicka
 
 
Scenografia: Zygmunt Prończyk
 
 
 
 
 
OBSADA:
 
 
CZEŚNIK RAPTUSIEWICZ - Mikołaj Guzek
 
 
KLARA – jego synowica Marcelina Kokot
 
 
REJENT MILCZEK - Marek Janiszewski
 
 
WACŁAW – syn Rejenta Dawid Krasiński
 
 
PODSTOLINA - Kornelia Kazimierczuk
 
 
PAPKIN - Mateusz Krasiński
 
 
DYNDALSKI - Michalina Zagulska
 
 
ŚMIGALSKI - Jola Bajgot
 
 
MULARZE - Weronika Biłas, Ola Bajgot
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CYTATY Z „ZEMSTY”
 
 
 
Rejent
 
Niech się dzieje wola nieba
 
Z nią się zawsze zgadzać trzeba
 
 
 
 
 
Papkin
Bóg z waszmością, mój cześniku.
Pędząc czwałem na rozkazy,
Zamęczyłem szkap bez liku,
Wywróciłem ze sto razy,
Tak że z nowej mej kolaski
Gdzieś po drodze tylko trzaski.
 
 
Cześnik
A ja za to ręczyć mogę,
Że mój Papkin tu piechotą
Przewędrował całą drogę,
A na podróż dane złoto
Gdzieś zostawił przy labecie."
 
 
 
Papkin (parafrazując Klarę)
 
Jeśli nie chcesz mojej zguby krokodyla daj mi luby
 
 
 
 
Rejent
 
Idź serdeńko, bo Cię trzepnę!
 
 
Cześnik
Ja - z nim w zgodzie? - Mocium panie,
Wprzódy słońce w miejscu stanie,
 
Wprzódy w morzu wyschnie woda,
Nim tu u nas będzie zgoda."
 
 
 
 
 
Cześnik
 
Hej1 Serwacy daj gwintówkę!
 
Niechaj strącę tę makówkę !
 
 
 
 
 
Podstolina
 
Bo ja rzadko kiedy myślę,
 
Alem za to chyża w dziele.
 
 
 
Papkin
Zaraz... Idę sobie,
A wtem jakaś księżna grecka -
Anioł! Bóstwo! - zerk z karety...
- Giną za mną te kobiety! -"
 
Mocium Panie, z nami zgoda.
 
Zgoda! zgoda!
 
A Bóg wtedy rękę poda.
 
 
 
 
Przypominamy :
 
- Obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk przed wejściem na teren kina.
- Obowiązuje nakaz założenia maseczki (zakrywanie ust i nosa) przez widzów w trakcie przebywania na terenie kina.
- Obowiązuje nakaz zajmowania miejsc  z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.
- Po zajęciu miejsca na sali i jeśli nie jest to konieczne, prosimy o nie przemieszczanie się.
- Opuszczanie kina odbywać się będzie przez 2 wyjścia ewakuacyjne znajdujące się w sali kinowej z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu.
- W toaletach może przebywać jednocześnie 1 osoba, oczekujący muszą zachować wymagany dystans. Dezynfekcja odbywa się ze zwiększoną częstotliwością.
- Do kina mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
- Pracownik obsługi kina ma prawo wyprosić klienta, który narusza zasady określone niniejszym regulaminem.