zemsta plakat sPasłęcki Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza na premierę przedstawienia w wykonaniu młodych aktorów z Grupy Teatralnej POK i Zielonki Pasłęckiej, aktorzy zaprezentują "Zemstę" Aleksandra Fredry.
 
 
18 września godz. 18:00 - Dom Kultury w Zielonce Pasłęckiej - Wstęp wolny!
 
20 września godz. 18:00 - Pasłęcki Ośrodek Kultury - Wstęp wolny!
 
 
 
Ze względu na duże zainteresowanie wydarzeniem, dnia 26 września o godz. 18:00 w sali widowiskowo-kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbędzie się dodatkowy spektakl! Szczególnie zapraszamy uczniów szkół, dla których będzie to niesamowita możliwość poznania szkolnej lektury. 
 
 
 

Reżyseria, opracowanie muzyczne: Marcin Tomasik

Asystent reżysera: Lucyna Hulanicka

Scenografia : Zygmunt Prończyk

 

 

 

 

OBSADA:

CZEŚNIK RAPTUSIEWICZ - Mikołaj Guzek

KLARA – jego synowica Marcelina Kokot

REJENT MILCZEK - Marek Janiszewski

WACŁAW – syn Rejenta Dawid Krasiński

PODSTOLINA - Kornelia Kazimierczuk

PAPKIN - Mateusz Krasiński

DYNDALSKI - Michalina Zagulska

ŚMIGALSKI - Jola Bajgot

MULARZE - Weronika Biłas, Ola Bajgot

 

 

 

 

CYTATY Z „ZEMSTY”

Rejent

Niech się dzieje wola nieba

Z nią się zawsze zgadzać trzeba

 

 

Papkin
Bóg z waszmością, mój cześniku.
Pędząc czwałem na rozkazy,
Zamęczyłem szkap bez liku,
Wywróciłem ze sto razy,
Tak że z nowej mej kolaski
Gdzieś po drodze tylko trzaski.


Cześnik
A ja za to ręczyć mogę,
Że mój Papkin tu piechotą
Przewędrował całą drogę,
A na podróż dane złoto
Gdzieś zostawił przy labecie."

 

 

Papkin ( parafrazując Klarę )

Jeśli nie chcesz mojej zguby krokodyla daj mi luby

 

 

Rejent

Idź serdeńko, bo Cię trzepnę!


Cześnik
Ja - z nim w zgodzie? - Mocium panie,
Wprzódy słońce w miejscu stanie,

Wprzódy w morzu wyschnie woda,
Nim tu u nas będzie zgoda."

 

 

Cześnik

Hej1 Serwacy daj gwintówkę!

Niechaj strącę tę makówkę !

 

 

Podstolina

Bo ja rzadko kiedy myślę,

Alem za to chyża w dziele.

 

Papkin
Zaraz... Idę sobie,
A wtem jakaś księżna grecka -
Anioł! Bóstwo! - zerk z karety...
- Giną za mną te kobiety! -"

Mocium Panie, z nami zgoda.

Zgoda! zgoda!

A Bóg wtedy rękę poda.

 
 
 
Przypominamy :
 
-  Obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk przed wejściem na teren kina.
- Obowiązuje nakaz założenia maseczki (zakrywanie ust i nosa) przez widzów w trakcie przebywania na terenie kina.
- Obowiązuje nakaz zajmowania miejsc  z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.
- Po zajęciu miejsca na sali i jeśli nie jest to konieczne, prosimy o nie przemieszczanie się.
- Opuszczanie kina odbywać się będzie przez 2 wyjścia ewakuacyjne znajdujące się w sali kinowej z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu.
- W toaletach może przebywać jednocześnie 1 osoba, oczekujący muszą zachować wymagany dystans. Dezynfekcja odbywa się ze zwiększoną częstotliwością.
- Do kina mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
- Pracownik obsługi kina ma prawo wyprosić klienta, który narusza zasady określone niniejszym regulaminem.