Zaproszenie do udziału w projekcie „Taniec- sposób na życie”

Pasłęcki Ośrodek Kultury zaprasza chętnych chłopców i dziewczęta w wieku od 7 do 16 lat do wzięcia udziału w projekcie „Taniec- sposób na życie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Pasłęk. Przedmiotem projektu są profesjonalne warsztaty taneczne, w ramach których 30 uczestników projektu wyjedzie w sierpniu 2012 r . na 10 dniowy obóz taneczny do Poronina, gdzie będą szkolić się w technikach tańca klasycznego , modern jazzu i hip-hopu. Po powrocie z obozu młodzi tancerze będą kontynuowali edukację taneczną podczas comiesięcznych ,weekendowych warsztatów stacjonarnych , które będą się odbywały w Pasłęckim Ośrodku Kultury.

Projekt będzie realizowany w terminie od 1-06-2012 do 30-06-2013,

O naborze do projektu decydują następujące czynniki:

- miejsce zamieszkania (pierwszeństwo mają osoby zamieszkałe Ne terenie gminy Pasłęk)

- predyspozycje taneczne , oceniane na podstawie przesłuchania tanecznego,

- niski statut materialny (dochód przypadający na 1 członka rodziny)

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenie się , w celu przesłuchania tanecznego i wypełnienia ankiety rekrutacyjnej ,do Pasłęckiego Ośrodka Kultury (sala 13), w dniu 11-06-2012 r. o godz. 14.00

Szczegółowe informacje udzielane są również telefonicznie 501-680-592

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do realizacji projektu  „ Taniec – sposób na życie” współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Priorytet IX. Działanie 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” w roku 2012

 

Pasłęcki Ośrodek Kultury zaprasza specjalistów i firmy do realizacji działań  przewidzianych w projekcie. Nabór dotyczy:

 

 1. Koordynatora projektu.
 • Czas realizacji projektu : od 1-06-2012 do 30-06-2013. Realizacja projektu będzie przebiegać w dwóch etapach. ETAP I ( 1-06-2012 do 30-08-2012) : rekrutacja do projektu , organizacja obozu tanecznego w Poroninie w dniach od 9-08-2012 do 19-08-2012.

ETAP II (1-09-2012 do 30-06- 2013) weekendowe stacjonarne  warsztaty taneczne w Pasłęku.

 • Miejsce realizacji projektu: Ośrodek Szkoleniowo- Wypoczynkowy „Limba „ w Poroninie ,Kośne Hamry 15a.,Pasłęcki Ośrodek Kultury 14-400 Pasłęk Pl. Św. Wojciecha 5
 • Forma i czas zatrudnienia : umowa zlecenie ,25h w miesiącu.
 • SZCZEGÓŁOWE ZAPYTANIE OFERTOWE ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU:

„ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1”

 

 1. Firmy transportowej ,dysponującej autobusem do przewozu uczestników :
 • Przedmiot zamówienia: Przewóz uczestników projektu z Pasłęka do Poronina                 i z powrotem Z Poronina do Pasłęka., autobusem 30 miejscowym  z klimatyzacją , rozsuwanymi siedzeniami, telewizorem z odtwarzaczem DVD.
 • Czas realizacji zamówienia: 9-08-2012 do 19-08-2012
 • Wybór oferty: za najlepszą ofertę zostanie uznana najniższa cena i dopełnienie opisanych warunków.
 • SZCZEGÓŁOWE ZAPYTANIE OFERTOWE ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU:

„ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2”

 

 1. Instruktorów tańca do przeprowadzenia warsztatów tanecznych :
 • Przedmiot zamówienia: Warsztaty taneczne przeprowadzone przez 3 instruktorów w stylach : hip-hop, modern jazz, taniec klasyczny,
 • Czas i wymiar godz. realizowanego zamówienia : Każdy z instruktorów przeprowadzi 50 h warsztatów w dwóch etapach . ETAP I :przeprowadzenie warsztatów tanecznych na obozie w Poroninie w wymiarze 20h w terminie od 10-08-2012 do 18-08-2012, w dwóch grupach wiekowych (7-11 lat i 12-16 lat),po 10h dla każdej grupy. ETAP II : Weekendowe  co miesięczne warsztaty stacjonarne, przeprowadzone w Pasłęckim Ośrodku Kultury , w terminie od 1-09-2012 do30-06-2013 , w wymiarze 30 h łącznie, w dwóch grupach po 15h dla każdej grupy.
 • SZCZEGÓŁOWE ZAPYTANIE OFERTOWE ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU :

„ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3”

„ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4”

„ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5”

 

 

 

 

 1. Wychowawcy kolonijnego
 • Przedmiot zamówienia : wykonywanie działań opiekuńczo-wychowawczych na obozie tanecznym w Poroninie
 • Termin realizacji zamówienia: Od 9-08-2012 do 19-08-2012.
 • Forma zatrudnienia : umowa zlecenie
 • SZCZEGÓŁOWE ZAPYTANIE OFERTOWE ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU:

„ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6”

       5. Usługi wykonania filmu

 • Przedmiot zamówienia : nagranie i montaż filmu z poszczególnych zadań projektu

 • Termin realizacji zamówienia : 14-06-2012- do 30-06-2013

 • Forma zatrudnienia : umowa o dzieło

 • SZCZEGÓŁOWE ZAPYTANIE OFERTOWE ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU:

  „ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7”

      6. Usługi wykonania dyplomów

 • Przedmiot zamówienia : wykonanie dyplomów za udział w projekcie

 • Termin realizacji zamówienia : 14-06-2012- do 30-06-2013

 • Forma zatrudnienia : umowa o dzieło

         "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8"

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT