Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 21.04.22W dniu 21 kwietnia 2022 roku w Pasłęku uroczyście odsłonięto pomnik upamiętniający ofiary Zbrodni Katyńskiej. Uroczystości tradycyjnie rozpoczęła msza święta w kościele św. Bartłomieja, po której odbyła się druga część uroczystości przed zamkiem w Pasłęku. Po mszy świętej wystąpiła wokalistka Kinga Jankiewicz z sekcji wokalnej Pasłęckiego Ośrodka Kultury prowadzonej przez Wojciecha Hazę.


Dowódca uroczystości podpułkownik Łukasz Pietrusik złożył meldunek Zastępcy Dowódcy 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej pułkownikowi Krzysztofowi Knutowi o gotowości do uroczystych obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, po czym odegrany został hymn państwowy i nastąpiło podniesienie flagi państwowej.


Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła orkiestra wojskowa z Elbląga, wojskową asystę honorową wystawiła 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana wspierana przez 4. Warmińsko - Mazurską Brygadę Obrony Terytorialnej.


Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski przywitał wszystkich zebranych a następnie przypomniał zebranym rys historyczny związany ze zbrodnią w Katyniu. Podczas uroczystości głos zabierali także O zabranie głosu proszę Wojewoda Warmińsko - Mazurskiego Pan Artur Chojecki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku Pan Marian Matuszczak, Naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie Pan dr hab. Karol Sacewicz, Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Pani Barbara Gawlicka oraz wielu innych zaproszonych gości.
Następie odsłonięto i poświęcono pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Odsłonięcia pomnika Ofiar Zbrodni Katyńskiej dokonali: Burmistrza Pasłęka – dr Wiesław Śniecikowski, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pasłęku – Pan Marian Matuszczak, Wojewoda Warmińsko – Mazurski – Pan Artur Chojecki oraz Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Pani Barbarę Gawlicka.
Poświęcenia pomnika Ofiar Zbrodni Katyńskiej dokonał ksiądz Proboszcz Dariusz Kułakowski.


Dla upamiętnienia Ofiar Zbrodni Katyńskiej nastąpiło odczytanie Apelu Poległych i salwa honorowa. Apel Poległych odczytał ppor. Dawid Wiatr z 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, po czym rozpoczęło się składanie wieńców i zniczy przez delegacje państwowe, samorządowe, służb mundurowych, stowarzyszeń i wielu innych podmiotów.


Następnie złożony został meldunek Dowódcy 16. Dywizji Zmechanizowanej o zakończeniu uroczystości z okazji obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.


Rozpoczęła się kolejna część uroczystości, w której posadzone zostały dwa Dęby Pamięci w ramach Programu Edukacyjnego „Katyń … Ocalić od zapomnienia”.


Przed posadzeniem pamiątkowych dębów odczytane zostały biogramy mjr. Wacława Znajdowskiego oraz ppłk. Wiktora Kalicińskiego, którym poświęcone zostały Dęby Pamięci.


Do posadzenia dębu poświęconego mjr. Wacławowi Znajdowskiemu zaproszono
- Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego – Pana Artura Chojeckiego,
- Dyrektora Działu Kultury i Edukacji Olimpijskiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie – Panią Katarzynę Deberny,
- Burmistrza Pasłęka – Pana dr. Wiesława Śniecikowskiego,
- Przewodniczącą Stowarzyszenia Rodzina Katyńska – Panią Barbarę Gawlicką.
Do posadzenia dębu poświęconego ppłk. Wiktorowi Kalicińskiemu zaproszono:
- Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego – Pana Artura Chojeckiego,
- Zastępcę dowódcy 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej płk. Krzysztofa Knuta,
- Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Mariana Matuszczaka,
- Przewodniczącą Stowarzyszenia Rodzina Katyńska – Panią Barbarę Gawlicką.


Następnie głos zabrał gospodarz uroczystości Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski, który podziękował wszystkim za przybycie i godne upamiętnienie pamięci o ofiarach zbrodni Katyńskiej.

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo przygotowanej przez sekcję filmową POK - Barbarę Nowak oraz Jerzego Miąskowskiego: https://www.youtube.com/watch?v=T9agi3xZRZ0

 

katyn 21042022 007Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 21.04.22Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 21.04.22Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 21.04.22Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 21.04.22Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 21.04.22Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 21.04.22Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 21.04.22Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 21.04.22Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 21.04.22Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 21.04.22Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 21.04.22Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 21.04.22Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 21.04.22Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 21.04.22Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 21.04.22Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 21.04.22Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 21.04.22Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 21.04.22Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 21.04.22Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 21.04.22Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 21.04.22Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 21.04.22katyn 21042022 067Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 21.04.22