"CYFROWA PLASTYKA" - PROJEKT

Pasłęcki Ośrodek Kultury rozpoczął realizację projektu pn."CYFROWA PLASTYKA". Celem projektu jest wzrost dostępności do innowacyjnej kultury oraz poprawa stanu infrastruktury kultury zwiększającej dostęp do oferty kulturalnej podnosząc jej atrakcyjność. Wdrażanie nowoczesnych cyfrowych technologii, wzmocnienie działalności o charakterze ponadregionalnym poprzez zakup komputerów do realizacji nowatorskich zajęć plastycznych, wzbogacenie programu działalności kulturalnej i edukacji artystycznej Pasłęckiego Ośrodka Kultury.

 

Projekt przybliży mieszkańców naszej gminy do cyfryzacji i innowacji kulturalnych, otworzy bardzo szerokie możliwości prowadzenia edukacji plastyczno-graficznej dla dzieci i młodzieży na wysokim poziomie i zapewni optymalne warunki naszej działalności. Realizacja zadania pozwoli na systematyczne prowadzenie zajęć plastycznych na wysokim poziomie z zakresu grafiki komputerowej, stworzy dodatkowe profesjonalne warunki edukacyjne dzieciom i młodzieży naszej gminy, które zaowocują w przyszłości. Zajęcia prowadzone będą pod opieką profesjonalnego instruktora (plastyka-grafika). Projekt obejmuje stworzenie profesjonalnej pracowni komputerowej poprzez zakup dwóch jednostek komputerowych z profesjonalnym oprogramowaniem graficznym, dwa tablety graficzne oraz laserową drukarkę.

 

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego"

Nazwa zadania: CYFROWA PLASTYKA

MKiDN kolor

 

tablica fundusze 60 40 1 1 s