sekcja_foto_01Od 1981 roku prowadzi ją Waldemar Kołecki.

Członkowie sekcji pod jego kierunkiem zorganizowali szereg wystaw i konkursów fotograficznych oraz sami brali udział w wielu przeglądach.

Oprócz fotografii dokumentalnej i reportaży niektórzy spośród członków zajmują się fotografią artystyczną, tradycyjną i nowoczesną cyfrową, poddawaną obróbce komputerowej.