PLAKAT DOBRY s„Pasłęckie Barwy Jesieni” to temat przewodni tegorocznego pleneru malarskiego, w którym biorą udział tacy artyści jak: Zygmunt Prończyk, Ewa Łukiewska, Benedykt Kroplewski, Jan Lewdorowicz, Ewa Prelewska, Józef Chomnicki, Anna Panek, Bohdan Paczkowski, Zbyszek Opalewski, Zbigniew Szmurło, Roman Najmoła, Grażyna Komorska, Ewa Bogucka-Pudlis, Halina Różewicz - Książkiewicz.

Plener będzie trwał od 9 do 18 sierpnia 2022 r.