20190926 165939Od 26 września 2019 r., kierując się w stronę Parku Ekologicznego można podziwiać nową kamienną rzeźbę przedstawiającą żurawia. Jej wykonawcą jest litewski artysta Zigmas Buterlevicius. Powstała ona w trakcie tegorocznego pleneru rzeźbiarskiego, organizowanego przez Pasłęcki Ośrodek Kultury.
 
 
Dziękujemy firmie HEOPS, która przekazała kamień niezbędny do wykonania rzeźby, firmie Primbud za transport i ustawienie rzeźby oraz Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji za przygotowanie terenu.
 
 
20190926 16090720190926 16122720190926 16171420190926 165940