SPOTKANIE Z TAŃCEM

89.jpgPodczas „Wakacji z Pasłęckim Ośrodkiem Kultury” w dniach 3-10 sierpnia br. odbędzie się obóz taneczny oraz warsztaty teatralne i pantomimy prowadzone przez instruktorów zaproszonych do współpracy. Zajęcia prowadzić będą:
Ewelina Niewiadowska – aktorka dramatyczna , mim, animator kultury,
Agnieszka Dybek – instruktor tańca współczesnego, animator kultury
Agnieszka Powłoka – choreograf i reżyser Studenckiego Teatru Tańca UMK w Toruniu, animator kultury.
Zainteresowanych zapraszamy do sali widowiskowej POK 1 sierpnia 2006 r. o godz. 13:00 na spotkanie organizacyjne.