WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

28.jpgPasłęcki portal internetowy podał do wiadomości, że harcerski sztab WOŚP mieścić się będzie w POK.
Sztabowcy zwlekają z omówieniem szczegółów dotyczących warunków i programu imprezy z administratorem.