Spotkanie opłatkowe

26.jpg„Kolęda”
Zjawi się, zjawi niezwyczajnie,
Nawiedzi znowu świętą stajnię
Miłość w malutkim niemowlątku,
Podniesie swą wszechwładną rękę,
Dwutysiącletnią zacznie mękę
Powtarzać od początku.

fragment wiersza Kazimierza Wierzyńskiego

Tradycyjnie spotkanie opłatkowe pracowników Pasłęckiego Ośrodka Kultury z władzami samorządowymi obyło się 21 grudnia 2005.