Gra miejska "Śladami przeszłości do nowoczesności"

Gra miejska PasłękPasłęcki Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza na współorganizowaną z CSE Światowid Grę miejską „Śladami przeszłości do nowoczesności”. Gra ma na celu przybliżenie młodszemu pokoleniu wiedzy historycznej, która pozornie może wydawać się im trudna i odległa. Tematyka gry będzie powiązana z odzyskaniem niepodległości przez Polskę oraz Bitwą Warszawską, która w tym roku obchodzi swoje stulecie, ale również z zabytkami i historiami dotyczącymi Pasłęka. Dzięki temu  uczestnicy poprzez zabawę będą mogli poszerzyć swój zasób informacji na temat ważnych wydarzeń historycznych, ale również utrwalić wiedzę na temat swojego miasta i regionu.
 
Gra miejska „Śladami przeszłości do nowoczesności” organizowana jest w ramach projektu „Nieodległa Niepodległa” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria1920”.    
 
- w trakcie gry uczestnicy pokonują stacje, na których będą czekały na nich kolejne zadania do rozwiązania,
 
- w grze może wziąć udział maksymalnie dziesięć drużyn pięcioosobowych, dlatego w przypadku większej ilości chętnych o udziale decyduje kolejność zgłoszeń,
 
- każda grupa musi posiadać opiekuna,
 
- aby wziąć udział w grze, opiekun grupy musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, dodatkowo rodzice/opiekunowie prawni uczestników wypełniają oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
 
- udział w grze jest bezpłatny,
 
- organizator przewiduje nagrodzenie zwycięskiego zespołu,
 
- Gra odbędzie się 6 października w godzinach 16-18, rozpocznie się w Pasłęckim Ośrodku Kultury znajdującym się pod adresem Plac św. Wojciecha 5.
 
 
 
Pliki do pobrania: