Konkurs plastyczny "Moja Wyobraźnia"

konkurs plastyczny moja wyobraznia sSerdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

 

 

REGULAMIN

Konkursu plastycznego

MOJA WYOBRAŹNIA”

 

1. Organizator: Pasłęcki Ośrodek Kultury, Plac św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk.

 

2. Cel główny: Poszukiwanie talentów plastycznych, promowanie utalentowanych dzieci, młodzieży i dorosłych  wrażliwych estetycznie i aktywnych twórczo. Popularyzacja autentycznej twórczości. Inspirowanie młodych twórców do rozwijania umiejętności plastycznych, podejmowania kreatywnych i odważnych decyzji twórczych. Rozbudzanie poczucia piękna i przygotowanie do odbioru sztuki.

 

3. Warunki uczestnictwa:

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, młodzież i dorośli z miasta i gminy Pasłęk.

- Prace będą oceniane i nagradzane w 3 kategoriach:

I kat. - uczniowie klas 7-8

II kat. - uczniowie szkół średnich

III kat. - dorośli

- Do każdej pracy powinna zostać załączona czytelnie wypełniona metryczka przyklejona na odwrotnej stronie pracy (załącznik nr 1) oraz wypełniona klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisuje rodzic/opiekun prawny autora pracy (załącznik nr 2).

- Temat dowolny.

- Prace biorące udział w konkursie muszą stanowić własność autora.

- Prace muszą być wykonane indywidualnie. Prace grupowe nie będą dopuszczane do konkursu.

 

4. Założenia organizacyjne:

Format prac nie większy niż A3 i nie mniejszy niż A4. Technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika. Wyklucza się prace oprawione oraz z naklejoną plasteliną, ryżem itp.

Na odwrotnej stronie pracy powinny być umieszczone następujące informacje (drukowanymi literami, załącznik nr 1):

- imię i nazwisko autora

- wiek autora

- imię i nazwiska rodzica/opiekuna, numer telefonu, adres e-mail (osoby pełnoletnie podają swój nr telefonu, e-mail)

Zabezpieczone przed uszkodzeniem prace należy przesłać lub dostarczyć na adres: Pasłęcki Ośrodek Kultury, Plac św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk, tel. 55 2483121 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  www.pokpaslek.pl

 

 

CZAS NADSYŁANIA PRAC DO 31 STYCZNIA 2021 ROKU. Organizator przewiduje nagrody we wszystkich kategoriach wiekowych. Prace przechodzą na własność organizatora. Przesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z przekazaniem własności dzieł oraz praw autorskich, o których mowa w art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83), do nich na rzecz Organizatora, jak również zgody na publikację prac. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzcy i przekazania przyznanej nagrody. Przez podanie danych osobowych zarówno uczestnik, jak i jego opiekunowie prawni wyrażają zgodę na ujawnienie tych danych podczas ogłoszenia wyników Konkursu, również w mediach i materiałach promocyjnych Organizatora. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 lutego 2021 roku. Wernisaż wystawy nagrodzonych i wybranych do wystawy prac odbędzie się w lutym 2021 roku w Galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury, Plac św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk. Dokładna data zostanie podana w terminie późniejszym.

 

Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia Konkursu. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin oraz załączniki