Konkurs plastyczny

KONKURS PLASTYXCZNY POK sBurmistrz Pasłęka oraz Pasłęcki Ośrodek Kultury zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Pasłęk - moje miasto, moja duma”.

Konkurs zorganizowany z okazji 30-lecia Samorządu Miasta i Gminy Pasłęk.

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. „PASŁĘK – MOJE MIASTO, MOJA DUMA”

z okazji 30-lecia Samorządu Miasta i Gminy Pasłęk

 

1. Organizator:

  • Pasłęcki Ośrodek Kultury.

 

2. Cele konkursu:

- popularyzacja wiedzy o Mieście i Gminie Pasłęk,

- rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej,

- przybliżenie piękna i bogactwa Miasta i Gminy Pasłęk (przedstawienie piękna krajobrazu Pasłęka, jego florę i faunę, architekturę, zabytki, ulice, obiekty użyteczności publicznej, infrastrukturę sportową lub odbywające się w Pasłęku wydarzenia).

 

3. Tematyka konkursu:

- „Pasłęk – moje miasto, moja duma” - interpretacja tematu Konkursu jest dowolna i zależna od woli osoby wykonującej.

 

4. Warunki uczestnictwa:

- konkurs adresowany jest do mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk,

- udział w Konkursie mogą brać dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat:

I kategoria wiek od 7 do 9 lat

II kategoria wiek od 10 do 12 lat

III kategoria wiek od 13 do 15 lat

IV kategoria wiek od 16 do 19 lat

- praca musi być wykonana samodzielnie oraz zgodnie z tematem konkursu,

- nie dopuszcza się prac grupowych,

- każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną,

- technika dowolna np. kredka, pastele, akwarele, farby, ołówek. Dozwolone są również kolaże, wydzieranki, wyklejanki (bez grafik komputerowych oraz prac wykonanych z materiałów sypkich i spożywczych). Praca powinna zostać wykonana z pełnym zakomponowaniem tła.

- format prac: A4, prace o nieregulaminowych wymiarach nie będą oceniane,

- prace rolowane, składane nie będą brane pod uwagę,

- nie należy oprawiać prac,

- praca musi być opisana według karty zgłoszeniowej będącej załącznikiem do Regulaminu,

- wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przykleić na odwrocie pracy konkursowej, brak karty zgłoszeniowej jest równoznaczny z wykluczeniem z Konkursu,

 

5. Terminarz:

- prace należy składać do końca wakacji w sekretariacie Pasłęckiego Ośrodka Kultury, Plac św. Wojciecha 5, 14- 400 Pasłęk

 

6. Nagrody:

- oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora,

- za główne kryterium oceny przyjmuje się zgodność z tematem konkursu, jakość wykonania, twórcze i oryginalne podejście do tematu Konkursu, estetyka prac oraz poziom artystyczny,

- decyzje Komisji są ostateczne,

- Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych oraz dyplomów

- lista nagrodzonych uczestników zostanie opublikowana na stronie www.pokpaslek.pl

 

7. Informacje dodatkowe:

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu,

- Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich,

- udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora do celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu,

- Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.pokpaslek.pl

 

8. Załączniki:

 

 Pliki do pobrania tutaj (po kliknięciu):

Regulamin

Karta Zgłoszenia word

Karta Zgłoszenia pdf