hgfhfh sW niedzielę (10.09.2017) odbył się projekt pn. "HISTORYCZNO – EDUKACYJNY PIKNIK ROWEROWY PASŁĘK 1297 – 2017". Wydarzenie rozpoczęło szkolenie edukacyjne przeprowadzone w sali widowiskowo – kinowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury przez historyka Krzysztofa Mieczkowskiego. Po prelekcji rozpoczęła się wycieczka rowerowa; pierwszym punktem była Pochylnia Jelenie, następnie Pochylnia Oleśnica, Pochylnia Kąty i Pochylnia Buczyniec. Przy każdym z wymienionych miejsc odbył się krótki postój i została przedstawiona krótka charakterystyka walorów historycznych danego miejsca oraz przeróżne ciekawostki. Przyczyniać się to będzie do edukacji pozaszkolnej i poznania ważnych miejsc historycznych naszej gminy.

historyczno s
W drugiej połowie lipca Pasłęcki Ośrodek Kultury rozpocznie realizację projektu pn. "HISTORYCZNO – EDUKACYJNY PIKNIK ROWEROWY PASŁĘK 1297 – 2017".

W dniu 10 września 2017 r. odbędzie się szkolenie edukacyjne zintegrowane z wycieczką rowerową w historyczne miejsca krainy Kanału Elbląskiego. Wydarzenie rozpocznie prezentacja filmu edukacyjnego o zabytkach naszej gminy i dyskusja z prowadzącym historykiem Krzysztofem Mieczkowskim w sali kinowo-widowiskowej Pasłęckiego Ośrodka Kultury. Następnie zapraszamy na wycieczkę rowerową, (wyjazd w grupach 15 osobowych z Placu św. Wojciecha) przewidziana trasa: Pasłęk wokół murów obronnych, budowli sakralnych oraz Pochylnia Jelenie, Pochylnia Kąty i Pochylnia Buczyniec. Program obejmuje postoje w/w wymienionych miejscach i krótką charakterystykę walorów historycznych. Przyczyniać się to będzie do edukacji pozaszkolnej i poznania ważnych miejsc historycznych naszej gminy.