Radosna Wielkanoc – konkurs plastyczny

konkurs wielkanocny sNawiązując do zbliżającej się Wielkanocy Pasłęcki Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Radosna Wielkanoc”- na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną – pisankę, kartkę, stroik i inne.

To najlepsza okazja, by móc wykonywać wiele symboli, które w ludowych zwyczajach wiążą się z okresem poprzedzającym Wielkanoc. Różnorodność materiałów i technik świadczyć mogą o ogromnej fantazji i pomysłowości twórców. Warto podtrzymywać tą piękną tradycję i w związku z tym gorąco zachęcamy do udziału w naszym konkursie.

 

 

 

 

 

REGULAMIN

Konkursu plastycznego

RADOSNA WIELKANOC”

1. Organizator: Pasłęcki Ośrodek Kultury, Plac św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk.

2. Cel główny: Poszukiwanie talentów plastycznych, promowanie utalentowanych osób, wrażliwych estetycznie i aktywnych twórczo. Popularyzacja autentycznej twórczości. Inspirowanie twórców do rozwijania umiejętności plastycznych, podejmowania kreatywnych i odważnych decyzji twórczych. Rozbudzanie poczucia piękna i przygotowanie do odbioru sztuki.

3. Warunki uczestnictwa:

- Prace będą oceniane i nagradzane w 6 kategoriach:

I kategoria – przedszkolaki

II kategoria - uczniowie klas 1 – 3 szkół podstawowych

III kategoria – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych

IV – uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych

V – uczniowie szkół średnich

VI – dorośli

 

- Do każdej pracy powinna zostać załączona czytelnie wypełniona metryczka przyklejona do pracy (załącznik nr 1) oraz wypełniona klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisuje rodzic/opiekun prawny autora pracy (załącznik nr 2).

Temat - ozdoby wielkanocne – kartki, pisanki, stroiki i inne.

- Prace biorące udział w konkursie muszą stanowić własność autora.

- Prace muszą być wykonane indywidualnie. Prace grupowe nie będą dopuszczane do konkursu.

- Technika dowolna.

4. Założenia organizacyjne:

 

Na pracy powinny być umieszczone następujące informacje (drukowanymi literami, załącznik nr 1):

- imię i nazwisko autora

- wiek autora

- imię i nazwiska rodzica/opiekuna, numer telefonu, adres e-mail (osoby pełnoletnie podają swój nr telefonu, e-mail)

Zabezpieczone przed uszkodzeniem prace należy przesłać lub dostarczyć na adres: Pasłęcki Ośrodek Kultury, Plac św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk, tel. 55 2483121 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CZAS NADSYŁANIA PRAC DO 31 MARCA 2021 ROKU. Organizator przewiduje nagrody we wszystkich kategoriach wiekowych. Prace przechodzą na własność organizatora. Przesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z przekazaniem własności dzieł oraz praw autorskich, o których mowa w art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83), do nich na rzecz Organizatora, jak również zgody na publikację prac. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzcy i przekazania przyznanej nagrody. Przez podanie danych osobowych zarówno uczestnik, jak i jego opiekunowie prawni wyrażają zgodę na ujawnienie tych danych podczas ogłoszenia wyników Konkursu, również w mediach i materiałach promocyjnych Organizatora. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 kwietnia 2021 roku. Dokładna data wernisażu zostanie podana w terminie późniejszym.

Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia Konkursu. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 Regulamin oraz załączniki do wypełnienia - word

Regulamin oraz załączniki do wypełnienia - pdf