Wystawa pt. "Kościół w Mariance 2008-2020, efekty prac konserwatorskich"

tttttt
Dnia 1 października 2020 r. w kościele św. Piotra i Pawła w Mariance odbył się wernisaż wystawy pt. "Kościół w Mariance 2008-2020, efekty prac konserwatorskich". Uroczystość otwarcia poprzedziła Msza Święta koncelebrowana przez księdza Dariusza Kułakowskiego. Obecna na uroczystości dr Joanna Arszyńska adiunkt Katedry Konserwacji - Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przedstawiła wszystkim zgromadzonym historię i efekt prac konserwatorskich wykonanych w Kościele.

Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski podziękował i wręczył okolicznościowe medale z okazji 30-lecia Samorządu w Pasłęku osobom najbardziej zaangażowanym w renowację Kościoła w Mariance.

 

Od początku 2007 roku do dziś, podczas prac konserwatorskich i restauracyjnych, wykonano m.in. wymianę pokrycia dachu, usunięcie wtórnej posadzki i wykonanie nowej nawierzchni z cegły rozbiórkowej, z wykorzystaniem odzyskanych podczas prac historycznych płytek ceramicznych z XVII-wiecznej posadzki, konserwację i restaurację XIX-wiecznej malowanej kotary za prospektem organowym, odsłonięcie i konserwację średniowiecznych malowideł ściennych; zrealizowano też wstępne etapy konserwacji ambony i (częściowo odtworzonego) baptysterium. Prace przy średniowiecznym wystroju malarskim kościoła oraz przy ambonie i baptysterium są kontynuowane.

Realizacja prac w kościele św. Piotra i Pawła w Mariance możliwa była dzięki wielkiemu zaangażowaniu Parafii św. Józefa w Pasłęku, wkładowi pracy mieszkańców Marianki oraz znaczącemu finansowemu wsparciu m. in. Miasta i Gminy Pasłęk, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Dóbr Kultury z funduszy Republiki Federalnej Niemiec i prywatnych ofiarodawców z Niemiec.

 

Autorem zdjęć jest Barbara Nowak - sekcja filmowa Pasłęckiego Ośrodka Kultury

 
marianka wystawa 01102020 0002marianka wystawa 01102020 0005marianka wystawa 01102020 0010marianka wystawa 01102020 0011marianka wystawa 01102020 0012marianka wystawa 01102020 0013marianka wystawa 01102020 0014marianka wystawa 01102020 0015marianka wystawa 01102020 0016marianka wystawa 01102020 0017marianka wystawa 01102020 0018marianka wystawa 01102020 0019marianka wystawa 01102020 0020marianka wystawa 01102020 0021marianka wystawa 01102020 0022marianka wystawa 01102020 0023marianka wystawa 01102020 0025marianka wystawa 01102020 0027marianka wystawa 01102020 0031marianka wystawa 01102020 0032marianka wystawa 01102020 0034z